I. Tổ chức các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ ngắn hạn trong các lĩnh vực:

           – Du lịch: Hướng dẫn Du lịch; Thuyết minh tại điểm…

– Khách sạn: Nghiệp vụ Lễ tân – Sảnh; Buồng – Giặt là…

– Nhà hàng: Kỹ thuật Chế biến món ăn; Nghiệp vụ Bàn – Bar;

II. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng các Kỹ năng mềm thiết yếu cho cuộc sống và làm việc:

1. Kỹ năng học và tự học (Learning to learn skills)

          2. Kỹ năng lãnh đạo bản thân và xây dựng hình ảnh cá nhân (Self leadership & Personal branding skills)

          3. Kỹ năng tư duy sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and enterprise skills)

          4. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills)

          5. Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)

          6. Kỹ năng thuyết trình (Presentation skills)

          7. Kỹ năng đàm phán (Negotiation skills)

          8. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử (Interpersonal skills)

          9. Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)

         10. Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork skills)

         11. Kỹ năng quản lý thời gian (Time Management skills)

         12. Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân (Personal Financial Management skills)

         13. Kỹ năng an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe (Health & workplace safety skills)

14. Kỹ năng chăm sóc khách hàng (Customer care skills)

15. Kỹ năng quản lý nhân sự (HR management skills)

16. Kỹ năng điều hành & giám sát (Operating & Monitoring skills)

III. Thực hiện các dịch vụ:

– Tư vấn nghề nghiệp / hướng nghiệp

– Tư vấn khởi sự kinh doanh trong lĩnh vực Du lịch, Thương mại, dịch vụ liên quan

– Tư vấn tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực Du lịch, Thương mại, dịch vụ liên quan

– Tư vấn và giới thiệu việc làm

– Tư vấn và giới thiệu sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp

– Tư vấn, tổ chức sự kiện (hội nghị, hội thảo, gặp mặt…)

IV. Liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức khóa học liên thông, các khóa bồi dưỡng về Quản trị kinh doanh trong lĩnh vực liên quan.

V. Vận động tài trợ và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho đồng bào miền núi (với tư cách Công ty là Hội viên tổ chức của Hội Hỗ trợ Phát triển Kinh tế Miền núi Việt Nam)