• Quản lý giao dịch-đại diện khách thuê/khách bán
  • Dịch vụ thuê & cho thuê bất động sản
  • Đại diện bán căn hộ, nhà ở
  • Dịch vụ lưu trú ngắn-dài ngày
  • Đại lý tư vấn , môi giới bất động sản
  • Homestay, dịch vụ trải nghiệm Co-Living
  • Dịch vụ quản lý-giám sát dự án bất động sản lưu trú
  • Tư vấn thiết kế -sắp đặt nội thất căn hộ dịch vụ-khách sạn – văn phòng