• Quản lý & khai thác kinh doanh bất động sản
  • Quản lý sàn giao dịch bất động sản
  • Quản lý thuê & cho thuê
  • Dịch vụ lưu trú ngắn-dài ngày
  • Cung cấp phần mềm quản lý bất động sản
  • Tư vấn setup –tư vấn quản trị khách sạn-nhà hàng
  • Quản lý vận hành khách sạn-chung cư-khu căn hộ dịch vụ
  • Quản lý giao dịch-đại diện Công ty bên thuê
  • Quản lý hành chính kĩ thuật tíchhợp.
  • Quản lý dịch vụ tiện ích nhà ở