Dịch vụ quản lý của chúng tôi đã được thiết kế cho nhiều loại hình bất động sản (nhà hàng, khách sạn, chung cư, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại ...). Tùy thuộc vào loại hình khách hàng của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, cung cấp các giải pháp tư vấn và quản lý thích hợp dựa trên nhu cầu và tình hình thực tế.