ATV cũng đã hỗ trợ các nhà quản lý đào tạo chuyên nghiệp tại chỗ cho nhân viên làm việc trong các tòa nhà, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp (từ không gian cho nhân viên), đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.