Giới thiệu tổng quan:
* Tên phần mềm: Phần mềm Quản lý dự án, giao dịch mua bán bất động sản.
* Tên viết tắt: ATVProperty.
* Hệ thống quản lý dự án, giao dịch mua bán căn hộ chung cư, bất động sản ( Online và Offline ).

Xem thông tin chi tiết : https://files.acrobat.com/a/preview/b9411e31-c8f0-4fe7-8f05-5d7e2a7ee513