Picture of Elysia Nguyen
Tổng giám đốc

Elysia Nguyen

Elysia Nguyen - Giám đốc, MBA, Université de Toulouse Le Mirail, 11 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ quản lý tòa nhà, khách sạn, chung cư