Picture of Elysia Nguyen
Tổng giám đốc

Elysia Nguyen

Elysia Nguyen - Giám đốc, MBA, Université de Toulouse Le Mirail, 11 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ quản lý tòa nhà, khách sạn, chung cư

Picture of Lê Ngọc Quân
Phó tổng giám đốc

Lê Ngọc Quân

MBA, Université de Toulouse Le Mirail, 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự

Picture of Mathiew Pichette
Giám đốc phát triển kinh doanh

Mathiew Pichette