Giải pháp sự dụng công nghệ cho việc quản lý và vận hành chung cư. Giúp quản lý hiệu quả, tối ưu các quy trình vận hành, minh bạch và chính xác. Liên lạc và giải quyết nhu cầu của người dân kịp thời, tức khắc đẩy cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

=> Xem thêm