KHẢO SÁT KHU DU LỊCH VƯỜN VUA TẠI PHÚ THỌ

Ngày 09/10/2017 Đại diện Công ty DADICO cùng với ATV PRO.,LTD đã có chuyến khảo sát thực tế tại Vườn Vua Resort & Villas, Phú Thọ. Chuyến khảo sát đã mang lại nhiều kết quả thiết thực cho các bên liên quan để tiến tới thành lập Đề án Setup cho Khu du lịch này.

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *