ATV đang tìm kiếm, hỗ trợ đào tạo các ứng viên cho các vị trí sau đây:

  • Nhân viên kinh doanh
  • Nhân viên kế toán
  • Nhân viên hành chính – nhân sự
  • Nhân viên tạp vụ vệ sinh
  • Nhân viên kỹ thuật
  • Nhân viên bảo vệ

Form ứng tuyển